วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

แนะนำการสอบ


                                                                 ประกาศกรมท่าอากาศยาน
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่กองคลัง กองก่อสร้างและบำรุงรักษา ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานพิษณูโลก ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานลำปาง ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานบุรีรมย์ ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานหิวหิน ท่าอากาศยานปาย

สังกัดที่เปิดรับสมัครสอบ
1. กองคลัง (ส่วนกลาง)  จำนวน  :  3 อัตรา
2. กองก่อสร้างและบำรุงรักษา (ส่วนกลาง)  จำนวน  :  4 อัตรา
3. ท่าอากาศยานกระบี่  จำนวน  :  12 อัตรา
4. ท่าอากาศยานขอนแก่น  จำนวน  :  18 อัตรา
5. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช  จำนวน  :  19 อัตรา
6. ท่าอากาศยานอุดรธานี  จำนวน  :  31 อัตรา
7. ท่าอากาศยานอุบลราชธานี  จำนวน  :  21 อัตรา
8. ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี  จำนวน  :  9 อัตรา
9. ท่าอากาศยานตรัง  จำนวน  :  14 อัตรา
10. ท่าอากาศยานพิษณูโลก  จำนวน  :  6 อัตรา
11. ท่าอากาศยานน่านนคร  จำนวน  :  9 อัตรา
12. ท่าอากาศยานลำปาง  จำนวน  :  12 อัตรา
13. ท่าอากาศยานสกลนคร  จำนวน  :  13 อัตรา
14. ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด  จำนวน  :  12 อัตรา
15. ท่าอากาศยานแม่สอด  จำนวน  :  10 อัตรา
16. ท่าอากาศยานเลย  จำนวน  :  7 อัตรา
17. ท่าอากาศยานนครพนม  จำนวน  :  15 อัตรา
18. ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน  จำนวน  :  3 อัตรา
19. ท่าอากาศยานชุมพร  จำนวน  :  12 อัตรา
20. ท่าอากาศยานนราธิวาส  จำนวน  :  6 อัตรา
21. ท่าอากาศยานระนอง  จำนวน  : 11 อัตรา
22. ท่าอากาศยานบุรีรมย์  จำนวน  :  12 อัตรา
23. ท่าอากาศยานแพร่  จำนวน  :  14 อัตรา
24. ท่าอากาศยานหิวหิน  จำนวน  :  4 อัตรา
25. ท่าอากาศยานปาย  จำนวน  :  11 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 21 ตุลาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://airports.job.thai.com
เอกสารแนบท้ายประกาศ  :  กรมท่าอากาศยาน


***************************************************************************

#แจกแนวข้อสอบ#แนะนำการสอบ#ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน#เทคนิคการทำข้อสอบ#รวมแนวข้อสอบกรมท่าอากศยานไทย#คู่มือเตรียมสอบ#สอบงานราชการ#E-BOOK#หนังสือเตรียมสอบ
ดูรายละเอียดฟรีได้ที่  : goo.gl/E2t8sD

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบกรมท่าอากาศยาน  ทุกตำแหน่ง 
เนื้อหาได้ตามประกาศสอบ **ข้อมูลอัพเดทเป็นปัจจุบัน**
เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
- นักวิชาการขนส่ง  AOT
- ผู้ดูแลสนามบิน AOT
- ช่างเครื่องกล AOT
- เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่นอกเขตการบิน AOT
- พนักงานกู้ภัยและดับเพลิง บริษัทการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
- เจ้าหน้าที่การเงิน บริษัทการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
- เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน บริษัทการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน บริษัทการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ บริษัทการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
- เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล บริษัทการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
- ช่างเทคนิค บริษัทการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
- ช่างโยธา บริษัทการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
- วิศวกร 3-4 (วิศวกรรมเครื่องกล) บริษัทการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
- วิศวกร 3-4 (วิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง) บริษัทการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
- วิศวกร 3-4 (วิศวกรรมโยธา) บริษัทการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
-วิศวกร 3-4 (วิศวกรรมสุขาภิบาล) บริษัทการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT

>>รวมแนวข้อสอบทั้งเก่าและใหม่ที่ออกบ่อยๆพร้อมเฉลยแบบอธิบายไว้ในเล่มเดียว 200-220 หน้า
>>เก็งและสรุปแนวข้อสอบม  เนื้อหาครอบคลุมทุกวิชาที่ใช้สอบ มีความรู้ทั่วไปและเฉพาะตำแหน่งที่สอบให้
>>อ่านเข้าใจง่าย มีเฉลยอธิบาย ครบ แน่น ตรงประเด็น เหมาะสำหรับคนที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย
>>รวบรวมและจัดทำขึ้นโดยคณะอาจารย์และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามจริง การันตีคุณภาพ


(ดาวน์โหลด)แนวข้อสอบงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงานได้ที่  http://topsheet1.blogspot.com/
สนใจสอบถามและสั่งซื้อมาที่ : คุณนุชจรี
Tel : 090-8134236
ID Line : topsheet1
E-mail : topsheet1@gmail.com
Website : www.topsheetonline.com

_____________________________________________________________________________


คำแนะนำในการสอบท่าอากาศยานไทย ทอท. AOT
การเตรียมตัวสอบ
การสอบท่าอากาศยานไทย ทอท. AOTแนะนำว่าให้เข้าไปที่เว็ปไซต์ของ AOT แล้วอ่านประวัติ mission vision  รวมไปถึงการดำเนินงานต่างๆ ที่ผ่านมา    การสอบ  AOT จะต้องใช้ผลการสอบโทอิค   ไม่ต่ำกว่า  550 คะแนน
การสอบ AOT แบ่งเป็น 2 รอบ รอบแรก สอบความรู้ทั่วไป   Aptitude Test คือมีสอบอยู่ 2  ส่วน  อย่างแรกคือคํานวนคณิตศาสตทั่วไป   ส่วนรอบ 2 สอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง  ส่วนที่ 2 อ่านและวิเคราะห์ทั่วไป   ทั้ง 2 ส่วน ส่วนละ 30 ข้อ รวมเป็น 60 ข้อ
วันสอบจริงกรรมการให้ผู้เข้าสอบตั้งแถว และแจ้งรายละเอียดสิ่งของที่นำเข้าได้ คือ เครื่องคิดเลข ปากกา ยางลบ ดินสอ2 บี  และห้ามนำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบ

คำแนะนำ
เนื่องจากข้อสอบ Aptitude Test จะออกแนวๆข้อสอบ กพ. มีคณิตและอ่านเชิงวิเคราะห์แนะนำให้ผู้เข้าสอบถ้าเจอข้อไหนง่ายให้ทำข้อนั้นก่อน  แบบไม่เรียงข้อ  ถ้าทำเลขเบื่อ ก็ข้ามไปทำบทความสั้นภาษาไทย  หรือ เบื่อไทยก็ข้ามไปทำเลขบ้างสลับไปสลับมาแบบนี้จะดีกว่า คือ อาจจะเหลือบทความยาวไว้ทำประมาณ 1 ชม.  ส่วนข้อไหนที่ทำไม่ได้ก็ให้เว้นไว้ก่อน แล้วค่อยมาตามเก็บทีหลัง ข้อสอบมาแบบชุดเดียว
เมื่อสอบข้อเขีนนผ่านต่อไปก็จะเป็นการสอบสัมภาษณ์  ควรอ่านข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานและตำแหน่งที่สมัครไว้บ้าง ถึงจะตอบคร่าวๆ ในข้อเขียนไปแล้ว แต่ถ้าเวลาสัมภาษณ์เราสามารถโยงคำตอบให้ดูมีความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานน่าจะดูสวยกว่า

วิชาที่ใช้สอบมีอะไรบ้าง
1. วิชาความถนัดทั่วไป (Aptitude Test)
2. วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง/สอบภาคปฏิบัติ
3. สอบสมรรถภาพทางกาย

รายละเอียดวิชาที่สอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับ-บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับบริษัทท่าอากาศยานไทย
3 แนวข้อสอบ พรบ.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4 ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
5 ความสามารถด้านภาษาไทย
6 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา _Aptitude Test_
7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน ทอท.

ตำแหน่งที่สอบ
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่นอกเขตการบิน
เจ้าหน้าที่ตรวจค้น
เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
ช่างเครื่องกล
ช่างเทคนิค
ช่างโยธา
นักวิชาการขนส่ง
ผู้ดูแลสนามบิน
พนักงานกู้ภัยและดับเพลิง
วิศวกร 3-4 (วิศวกรรมเครื่องกล)
วิศวกร 3-4 (วิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง)
วิศวกร 3-4 (วิศวกรรมโยธา)
วิศวกร 3-4 (วิศวกรรมสุขาภิบาล)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น