วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

แนวข้อสอบ

 #แจกแนวข้อสอบ#แนะนำการสอบ#ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน#เทคนิคการทำข้อสอบ#รวมแนวข้อสอบกรมท่าอากศยานไทย#คู่มือเตรียมสอบ#สอบงานราชการ#E-BOOK#หนังสือเตรียมสอบ
ดูรายละเอียดฟรีได้ที่  : โหลดข้อสอบทอท.com

                                                 
จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบกรมท่าอากาศยาน  ทุกตำแหน่ง 
เนื้อหาได้ตามประกาศสอบ **ข้อมูลอัพเดทเป็นปัจจุบัน**
เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
- นักวิชาการขนส่ง  AOT
- ผู้ดูแลสนามบิน AOT
- ช่างเครื่องกล AOT
- เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่นอกเขตการบิน AOT
- พนักงานกู้ภัยและดับเพลิง บริษัทการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
- เจ้าหน้าที่การเงิน บริษัทการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
- เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน บริษัทการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน บริษัทการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ บริษัทการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
- เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล บริษัทการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
- ช่างเทคนิค บริษัทการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
- ช่างโยธา บริษัทการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
- วิศวกร 3-4 (วิศวกรรมเครื่องกล) บริษัทการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
- วิศวกร 3-4 (วิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง) บริษัทการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
- วิศวกร 3-4 (วิศวกรรมโยธา) บริษัทการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
-วิศวกร 3-4 (วิศวกรรมสุขาภิบาล) บริษัทการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT

>>รวมแนวข้อสอบทั้งเก่าและใหม่ที่ออกบ่อยๆพร้อมเฉลยแบบอธิบายไว้ในเล่มเดียว 200-220 หน้า
>>เก็งและสรุปแนวข้อสอบม  เนื้อหาครอบคลุมทุกวิชาที่ใช้สอบ มีความรู้ทั่วไปและเฉพาะตำแหน่งที่สอบให้
>>อ่านเข้าใจง่าย มีเฉลยอธิบาย ครบ แน่น ตรงประเด็น เหมาะสำหรับคนที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย
>>รวบรวมและจัดทำขึ้นโดยคณะอาจารย์และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามจริง การันตีคุณภาพ

(ดาวน์โหลด)แนวข้อสอบงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงานได้ที่  http://topsheet1.blogspot.com/
สนใจสอบถามและสั่งซื้อมาที่ : คุณนุชจรี
Tel : 090-8134236
ID Line : topsheet1
E-mail : topsheet1@gmail.com
Website : www.topsheetonline.comKK1001 นักวิชาการเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
4 แนวข้อสอบภาษาไทย
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 ระเบียบการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
7 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551
8 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
9 ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
10 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
11 แนวข้อสอบการวิเคราะห์และจัดทำบัญชี
12 การเตรียมตัวสอบภาค ค. กรมท่าอากาศยาน
MP3- ภาษาอังกฤษ

KK1002 วิศวกร  กรมท่าอากาศยาน1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
4 แนวข้อสอบภาษาไทย
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน
7 แนวข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์
8 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
9 แนวข้อสอบวิศวกรโยธา ชุด 1
10 แนวข้อสอบความรู้เรื่องการขนส่งทางอากาศ
11 การเตรียมตัวสอบภาค ค. กรมท่าอากาศยาน
MP3- ภาษาอังกฤษ


KK1003 สถาปนิก กรมท่าอากาศยาน
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
4 แนวข้อสอบภาษาไทย
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน
7 แนวข้อสอบความรู้เรื่องการขนส่งทางอากาศ
8 พระราชบัญญัติ สถาปนิก พ.ศ. 2543
9 แนวข้อสอบการออกแบบสถาปัตยกรรม
10 แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม
11 การเตรียมตัวสอบภาค ค. กรมท่าอากาศยาน
MP3- ภาษาอังกฤษ


KK1004 นักวิชาการขนส่ง กรมท่าอากาศยาน
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
4 แนวข้อสอบภาษาไทย
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2597 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 ระเบียบการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
8 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม
9 ระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2554
10 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
11 การเตรียมตัวสอบภาค ค. กรมท่าอากาศยาน
MP3- ภาษาอังกฤษ


KK1005 นักวิชาการพัสดุ กรมท่าอากาศยาน1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
4 แนวข้อสอบภาษาไทย
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
7 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 ระเบียบการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
9 แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป
10 การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
11 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
12 แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ ชุด 1
13 การเตรียมตัวสอบภาค ค. กรมท่าอากาศยาน
MP3- ภาษาอังกฤษ


KK1006 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมท่าอากาศยาน
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
4 แนวข้อสอบภาษาไทย
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
7 แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป
8 แนวข้อสอบความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์
9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
11 การเตรียมตัวสอบภาค ค. กรมท่าอากาศยาน
MP3- ภาษาอังกฤษ


KK1007 เจ้าพนักงานขนส่ง กรมท่าอากาศยาน
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
4 แนวข้อสอบภาษาไทย
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
8 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม
9 ระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2554
10 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
11 แนวข้อสอบความรู้เรื่องการขนส่งทางอากาศ
12 การเตรียมตัวสอบภาค ค. กรมท่าอากาศยาน
MP3- ภาษาอังกฤษ


KK1008 เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมท่าอากาศยาน
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
4 แนวข้อสอบภาษาไทย
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบิน (Aviation)
7 ระเบียบการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอัคคีภัย
9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
10 การเตรียมตัวสอบภาค ค. กรมท่าอากาศยาน
MP3- ภาษาอังกฤษ


KK1009 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยาน1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
4 แนวข้อสอบภาษาไทย
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
8 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม
9 ระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2554
10 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
11 กฎกระทรวง กำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัย 2550
12 การรักษาความปลอดภัยด้านการบิน และ ภัยคุกคามก่อการร้าย ที่มีผลต่อการบิน
13 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
14 การเตรียมตัวสอบภาค ค. กรมท่าอากาศยาน
MP3- ภาษาอังกฤษ


KK1010 ผู้ดูแลสนามบิน กรมท่าอากาศยาน1 ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
4 แนวข้อสอบภาษาไทย
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
7  แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม
8 ระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2554
9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบิน (Aviation)
10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน
11 การเตรียมตัวสอบภาค ค. กรมท่าอากาศยาน
MP3- ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างข้อสอบ
1.พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ฉบับปัจจุบันอยู่ในปี พ.ศ.ใด
พ.ศ.2536 ค. พ.ศ.2538
พ.ศ.2537 ง. พ.ศ.2539
ตอบ   ค. พ.ศ.2538
2.พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด
ฉบับที่ 3                                                               ค. ฉบับที่ 5
ฉบับที่ 4                                                               ง. ฉบับที่  6
ตอบ   ค. ฉบับที่ 5
3.พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
12 ธันวาคม 2538 ค. 9 ธันวาคม 2538
24 ธันวาคม 2538 ง. 6 ธันวาคม 2538
ตอบ   ง. 6 ธันวาคม 2538
4.ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538
ทำให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ประสงค์จะให้การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยสามารถจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัดเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการท่าอากาศยานและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการ
พระราชบัญญัติการท่า อากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางมาตราไม่เหมาะสมกับ สถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจ สมควร
ปัจจุบันการท่าอากาศยาน แห่งประเทศไทยมีภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นอันมาก
ได้มีการยกเลิกบทบัญญัติว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
ตอบ   ก. ทำให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ประสงค์จะให้การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยสามารถจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัดเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการท่าอากาศยานและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการ
พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538 หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ประสงค์จะให้การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยสามารถจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัดเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการท่าอากาศยานและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการ ของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จึงจำเป็นต้อง ตราพระราชบัญญัตินี้ [รก.2538/50ก/1/6 ธันวาคม 2538]
5.พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
4 มกราคม 2535                 ค. 4 พฤษภาคม 2535
4 มีนาคม 2535                 ง.  8 มีนาคม 2535
ตอบ   ข. 4 มีนาคม 2535
6.พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522  ในมาตราใด
มาตรา 46 ค. ความในวรรคสามของมาตรา 30
ความ ใน (4 ทวิ)                                                                ง. มาตรา  8 (10 ทวิ)
ตอบ   ก. มาตรา 46
มาตรา 46* ทอท.ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดำเนินการ ดังต่อไปนี้ได้
(1) ลงทุนเพื่อขยายโครงการเดิมหรือริเริ่มโครงการใหม่ซึ่งมีวงเงินเกินสิบล้านบาท
(2) การกู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินมีจำนวนเกินคราวละสิบล้านบาท
(3) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน
(4) จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์อันมีราคาเกินหนึ่งล้านบาท
*(4 ทวิ) จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดตามมาตรา 8 (10 ทวิ)
(5) ถือหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือร่วมกิจการกับบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์แก่ กิจการของ ทอท.
*[มาตรา 46 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535 ส่วนความ ใน (4 ทวิ) เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538]
7.พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
10 พฤศจิกายน 2534                 ค. 12 พฤศจิกายน 2534
11 พฤศจิกายน 2534                 ง. 13 พฤศจิกายน 2534
ตอบ   ข. 11 พฤศจิกายน 2534
8.พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522  ในมาตราใด
มาตรา 10                                                             ค. มาตรา  8 (10 ทวิ)
มาตรา 13                                                             ง. ความในวรรคสามของมาตรา 30
ตอบ   ข. มาตรา  13
9.มาตรา 13* ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการท่าอากาศยาน แห่งประเทศไทย” ประกอบด้วยประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลังหนึ่งคน ผู้แทน กระทรวงคมนาคมหนึ่งคน ผู้แทนกองทัพบกหนึ่งคน ผู้แทนกองทัพเรือหนึ่งคน ผู้แทนกองทัพ อากาศหนึ่งคน ผู้แทนกรมตำรวจหนึ่งคน กรรมการอื่นอีกไม่เกินเจ็ดคนและผู้ว่าการเป็นกรรมการ ให้ผู้ว่าการเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่น *[มาตรา 13 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534]
พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
ก.19 สิงหาคม 2530 ค. 21 สิงหาคม 2530
ข.12 สิงหาคม 2530 ง. 20 สิงหาคม 2530
ตอบ  ก. 19 สิงหาคม 2530
10.พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
24 กุมภาพันธ ์ 2522                                     ค. 2 มีนาคม 2522
25 กุมภาพันธ ์ 2522                                     ง. 3 มีนาคม 2522
ตอบ   ค. 2 มีนาคม 2522

11. เพื่อประโยชน์ในการสร้างหรือบำรุงรักษาท่าอากาศยาน ให้ ทอท. มีอำนาจเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมิใช่ที่อยู่อาศัยของบุคคลใด ๆ เป็นการชั่วคราวได้ แต่ต้องแจ้งให้เจ้าของทราบไม่น้อยกว่ากี่วัน
          ก. 3 วัน                                               ข. 5 วัน
          ค. 7 วัน                                               ง. 30 วัน


12.จากข้อข้างต้น หากไม่พบเจ้าของต้องประกาศให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่วัน
          ก. 3 วัน                                               ข. 5 วัน
          ค. 7 วัน                                               ง. 30 วัน

13. ทอท. ต้องจัดทำงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุนส่งผู้สอบบัญชีภายในกี่วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
          ก. 30 วัน                                             ข. 60 วัน
          ค. 120 วัน                                           ง. 150 วัน

14. การดำเนินการใดของ ทอท. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดำเนินการได้
          ก.  ลงทุนเพื่อขยายโครงการเดิมหรือริเริ่มโครงการใหม่ซึ่งมีวงเงินเกินหนึ่งล้านบาท
ข. การกู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินมีจำนวนเกินคราวละหนึ่งล้านบาท
ค. จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์อันมีราคาเกินหนึ่งล้านบาท
ง. ถูกทุกข้อ

15. ผู้ใดขัดขวาง เมื่อ ทอท. มีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อจัดสร้างท่าอากาศยาน ต้องระวางโทษอย่างไร
ก. จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. จำคุกไม่เกินสองเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค. จำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. จำคุกไม่เกินสิบสองเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

16. สูตรการคำนวณ ของ Excel ต้องนำหน้าด้วยเครื่องหมายใด
          ก.   เครื่องหมาย =                                 ข.  เครื่องหมาย #                      
ค.  เครื่องหมาย “                                   ง.  เครื่องหมาย .                        

17. หากต้องการพิมพ์ตัวเลขที่ไม่ต้องการใช้ในการคำนวณนั้น จะต้องนำหน้าด้วยเครื่องหมายใด
          ก.   เครื่องหมาย #                                  ข.  เครื่องหมาย +                      
ค.  เครื่องหมาย =                                   ง.  เครื่องหมาย ’
                     
18. ถ้าต้องการผสานเซลล์ต่างๆเข้าเป็นเซลล์เดียวกัน จะใช้คำสั่งใด
          ก. Format Same As Above                      ข. Merge Cells
          ค. Mere and Center                               ง. Clear Formatting

19.เราสามารถแทรกรูปภาพในเอกสาร Microsoft Excel ได้หรือไม่
          ก. ไม่ได้ เพราะ cell มีขนาดจำกัด
          ข. ไม่ได้ เพราะไม่สามารถกำหนดขนาดของรูปภาพได้
          ค. ได้ แต่ไม่สามารถกำหนดขนาดได้
          ง. ได้โดยใช้คำสั่ง Insert Picture

20. Status Bar หมายความถึงข้อใด
          ก. แถบสถานะ                                       ข. แถบคำสั่ง
          ค. แถบเครื่องมือ                                    ง. แถบเมนู
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดนครพนม
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดสกลนคร
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดมุกดาหาร
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดอุบลราชธานี
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดหนองคาย
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดอำนาจเจริญ
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดหนองบัวลำภู
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดศรีสะเกษ
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดอุดรธานี
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดยโสธร
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดเลย
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดกาฬสินธุ์
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดร้อยเอ็ด
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดมหาสารคาม
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดสุรินทร์
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดขอนแก่น
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดบุรีรัมย์
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดเพชรบูรณ์
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดชัยภูมิ
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดนครราชสีมา
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดเชียงใหม่
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัด-เชียงราย
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดพะเยา
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดลำพูน
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดน่าน
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดลำปาง
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดแพร่
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดอุตรดิตถ์
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดตาก
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดพิษณุโลก
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดกำแพงเพชร
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดพิจิตร
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดนครสวรรค์
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดอุทัยธานี
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดชัยนาท
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดลพบุรี
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดสิงห์บุรี
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดปราจีนบุรี
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดสระบุรี
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดนครนายก
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดอ่างทอง
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดราชบุรี
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดสุพรรณบุรี
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดอยุธยา
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดสมุทรสงคราม
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดสมุทรสาคร
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดสระแก้ว
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดตราด
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดจันทบุรี
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดระยอง
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดชลบุรี
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดฉะเชิงเทรา
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดเพชรบุรี
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดชุมพร
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดระนอง
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดนครศรีธรรมราช
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดพังงา
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดกระบี่
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดตรัง
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดพัทลุง
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดภูเก็ต
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดสงขลา
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดนราธิวาส
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดปัตตานี
 แนวข้อสอบ#ท่าอากาศยานไทย#ทอท.#จังหวัดยะลา
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น